Rod Kasprzaka

Idź do spisu treści

Menu główne

Grudzień 2018
Listopad 2018
26 09 2018

KOMUNIKAT

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie nowelizacji ustawy „śmieciowej”
W dniu 3 września br. do jednostki krajowej PZD wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, jej celem jest uproszczenie i ujednolicenie systemów gospodarowania odpadami, zwiększenie kontroli nad sposobem gospodarowania odpadami i poziomu selektywnego zbierania i recyklingu.czytaj dalej -->

STRONA PZD GORZÓW


PZD Okręg w Gorzowie
http://www.gorzowpzd.pl/

26 09 2018

KOMUNIKAT
Szanowni działkowcy od pewnego już czasu funkcję prezesa w ROD KASPRZAKA pełni Pani Danuta Stebczyńska tel kontaktowy 888 308 328

UWAGA


Informujemy iż NOWI działkowcy muszą przejść szkolenie w PZD - więcej informacji udziela Prezes

16 Lipiec 2018

KOMUNIKAT
nowelizacja Regulaminu ROD


Regulamin ROD jest podstawowym dokumentem obowiązującym w ogrodach działkowych. Normuje m. in. zagadnienia dotyczące funkcjonowanie ogrodu, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych.link

16 Lipiec 2018

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 czerwca 2018 r.

W sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności nieruchomości
. link

UWAGA


Wzory dokumentów do pabrania z OZ PZD
kliknij link

20 Czerwiec 2018

Uwaga Działkowcy
Informujemy że nowym Prezesem ROD KASPRZAKA został Pan Dariusz Lewek.
Kontakt z Prezesem pod numerem tel :  
570 229 982

20 Czerwiec 2018

Informacja
Oszczędne podlewanie!

W niektórych regionach, w tym na Podkarpaciu, od końca marca nie spadła przysłowiowa kropla deszczu. Mimo podlewania rośliny słabo rosną, a zawiązki owoców zaczynają opadać. Jak sobie radzić z przedłużającą się suszą? Podlewaj rośliny rzadziej, ale większą ilością wody. Rośliny podlewane w ten sposób mają lepiej rozwinięty system korzeniowy, który sięga głębiej w poszukiwaniu wody, dlatego są one bardziej odporne na suszę. --> czytaj dalej                

Opłata

OPŁATA OGRODOWA 2018

LISTA : KLIK..

26 Maj 2018
 
29 Kwiecień 2018

PILNE!!
W DNIU 05 MAJA 2018 R (SOBOTA). O GODZ 13:00 W ŚWIETLICY, ODBĘDZIE SIĘ PILNE SPOTKANIE WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW PRĄDU Z ELEKTRYKIEM ,
OBECNOŚĆ OBOWIAZKOWA,
KOSZTY OPŁATY ELEKTRYKA PONOSZĄ UŻYTKOWNICY PRĄDU.

ZARZĄD                    

 
11 Kwiecień 2018

ZAPROSZENIE

Zarząd ROD „KASPRZAKA" w Gorzowie Wlkp.
Zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
Które odbędzie się w dniu   28.04.2018r.
NA TERENIE OGRODU (ŚWIETLICA))

w I termin godz.     13.00
w II termin godz.     13.30
plan zebrania
ZARZĄD

 
 
 
 
11 Kwiecień 2018

KOMUNIKAT !
Zwracamy się do działkowców o rozważne i racjonalne korzystanie z wody !!

W związku z wejściem w życie Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 Lipca 2017r art. 271 ust.1(Dz.Ust.poz.1566 i 2180)  zostajemy
objęci opłatą stałą za usługi wodne Nr 233 ZZ, Gorzów Wlkp. OS/2018 w wysokości 325, 00 PLN zgodnie z art. 271.ust2 Prawo Wodne §15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r.
Opłata jest niezależna od ilości pobranej wody.

Informujemy, że zgodnie z przysługującym nam prawem do korzystania z ujęcia wodnego przez okres 184 dni i maksymalnego zrzutu określonego w pozwoleniu wodno-prawnym w ilości 0,00352778m³/s (tj. od kwietnia do września) opłata dodatkowa będzie zależna od ilości pobranej wody, co zobowiązuje zarząd do kontrolowania zużycia. W związku z obowiązującym prawem
W przypadku wykorzystania limitu niezależnie od pory roku woda na działki zostanie wyłączona !

ZARZĄD

 
WIELKANOC 2018
 
06 Marca 2018

UWAGA!!
W ZWIĄZKU Z REZYGNACJĄ ZE SPRAWOWANIA FUNKCJI DOTYCHCZASOWEGO PREZESA,
ZWRACAMY SIĘ DO DZIAŁKOWCÓW ROD KASPRZAKA KTÓRZY SPOŁECZNIE PODJĘLI BY SIĘ ZARZĄDZANIA OGRODEM O KONTAKT Z OKRĘGOWYM ZARZĄDEM.
                                                                                      
                                                                                         W IMIENIU ZARZĄDU ADMINISTRATOR STRONY             

 
8 Marca 2018
 
06 Marca 2018

UWAGA!!
Działkowcy prosimy o zapoznanie się z aktualnym stanem liczników
aby przejść do wykazu klinknij tu w

 
12 Luty 2018

UWAGA!!
Na terenie ROD "Kasprzaka" w ostatnich dniach doszło do włamań. Prosimy działkowców o sprawdzenie swoich działek pod kontem ewentualnych zniszczeń lub kradzieży. Wszystkie przypadki prosimy zgłaszać na POLICJĘ.
Sprawca włamań został ujęty przez policjantów i gromadzone są dowody w celu postawienia zarzutów.

 
01 Luty 2018

INFORMACJE
Będzie nowelizacja Regulaminu ROD
Ostatnia zmiana statutu PZD, która oczekuje obecnie na rejestrację sądową, rodzi konieczność dostosowania pozostałych przepisów związkowych do tej zmiany. Dotyczy to zwłaszcza regulaminu ROD, który jest najczęściej stosowanym dokumentem w ogrodach działkowych. Normuje bowiem m. in. funkcjonowanie ogrodu, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych.więcej..-->

    

 
23 Grudzień 2017
 
 
17 grudnia 2017

INFORMACJA
W związku z powierzeniem pełnienia funkcji Prezesa ROD KASPRZAKA Panu Antoniemu Mikołajczykowi z dniem 01.12.2017 kontakt do Prezesa jest możliwy pod numerem telefonu :  736 220 745

 
17 grudnia 2017

INFORMACJA

 
Opublikowano 03 grudnia 2017
Wspomnienie Listopad 2017
 
Opublikowano 10 listopada 2017

INFORMACJA
Informujemy że, wejście na teren ogrodu w miejscach innych niż bramki wejściowe, niszczenie ogrodzenia, uszkodzenie własności ogrodu będzie skutkowało zgłoszeniem sprawy na POLICJĘ w celu podjęcia działań jako potencjalne WŁAMANIE na teren ogrodu.
Wobec działkowców którzy dokonali zniszczeń zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodnie z obowiązującym regulaminem.

 
Opublikowano 02 listopada 2017

Koci problem w ROD. Dla kogo są ogrody działkowe?


Jak co roku, wraz z sezonem jesienno-zimowym na łamach regionalnych mediów pojawia się problem z bezdomnymi kotami. Problem ten dotyka także ogrody działkowe. Bezdomne oraz wolno żyjące koty często samoistnie osiedlają się na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych i przysparzają tym ogrom problemów. czytaj dalej

 
Opublikowano 01 listopad 2017
 
Opublikowano 30 października 2017

OGŁOSZENIE

Meldowanie na terenie ROD, Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności, z dniem 1 stycznia 2018 r. zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. Oznaczać to będzie, że od nowego roku m.in. obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie zobowiązany meldować się w miejscu stałego lub czasowego pobytu w terminie 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. link

 
Opublikowano 18 października 2017

OGŁOSZENIE

ZGODNIE Z USTALENIEM WALNEGO ZEBRANIA
, W TERMINIE : OD 19.10.2017 DO 25.10.2017 ZOSTANIE PODSTAWIONY POJEMNIK NA ODPADY RÓŻNE Z DZIAŁKI. ZABRANIA SIĘ WRZUCANIE MEBLI ORAZ DUŻYCH GABARYTÓW, UTYLIZACJA TAKICH ODPADÓW JEST W PRYWATNEJ GESTII DZIAŁKOWCA .

                                                                         ZARZĄD

 
Opublikowano 12 października 2017

OGŁOSZENIE

Z DNIEM 15.10.2017 KOŃCZY SIĘ SEZON DZIAŁKOWY
Z TYM DNIEM NASTĄPI ZAMKNIĘCIE WODY.
PROSIMY O ZABEZPIECZENIE SIECI WODNEJ NA SEZON ZIMOWY                                                                                                                                                                    ZARZĄD

 
Opublikowano 12 października 2017

OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z NIEOPŁACENIEM PRZEZ DZIAŁKOWCÓW NALEŻNOŚCI ZA POBRANĄ ENERGIĘ, CO SPOWODOWAŁO DUŻE STRATY DLA OGRODU W LATACH 2016/2017
ZARZĄD PODJĄŁ UCHWAŁĘ O WYŁĄCZENIU ENERGII NA OKRES ZIMOWY OD 01.11. 2017 DO 28. 02. 2018
PROSIMY O ZABEZPIECZENIE SIECI NA SEZON ZIMOWY.
                                           ZARZĄD


 
Opublikowano 12 września 2017

INFORMACJA

W dniu 09.09.2017 r. w Sali konferencyjnej Mieszko I – Hotelu „Mieszko” w Gorzowie Wlkp. odbyło się uroczyste zebranie Okręgowego Zarządu z okazji Jubileuszu 120 lat ogrodów działkowych w Polsce. czytaj dalej..

 
Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego